Úspěch keramických kroužků

02.12.2019

Úspěch keramických kroužků pod vedením naší paní lektorky Bc. Dany Zahrádkové.
V soutěži "O nejkrásnější vánoční ozdobu" zÍskala společná práce dětí ze zájmových kroužků keramiky 1. místo.
MOC GRATULUJEME!!!