Novinky

06.10.2019 Ukulele u nás!

Kroužky Ukulele najdete NOVĚ u nás. Kroužek pro děti je v úterý od 16:45 do 17:45 hodin. Kroužek pro dospělé je také v úterý od 17:50 do 18:50 hodin. Kroužky začínají v úterý 8. října 2019 v DDM. Kroužek vede mladá studentka hudební konzervatoře Michala Sablíková.

Příměstský tábor

. Informace ohledně platby
Ke každé přihlášce obdržíte malý lístek, kde jsou údaje ohledně platby (číslo účtu, variabilní symbol). Platí se pouze přes účet! Platba musí být uhrazena do 6.5.2016 (tj. k tomuto datu připsaná na účet DDM). UPOZORNĚNÍ: PŘI NEÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE, JSOU ÚČTOVÁNY STORNO POPLATKY!!! VIZ storno podmínky DDM. Na tomto odkaze naleznete i veškeré dokumenty volně ke stažení.Tábory a akce jsou pouze pro děti, které již navštěvují základní školu a starší.

Upozornění: online přihlášení na tábory a akce je nutné provést dle pokynů, které jsou zveřejněny v záložce Tábory -> Jak se přihlásit.
Pokud tak neučiníte, je možné že Vaše dítě nebude přihlášeno na tábor či akci správně a pracovníci DDM Váš zájem o přihlášení nezaregistrují. Na což nebude brán později zřetela Vaše dítě po vyčerpání kapacity již nebude možné přihlásit!!!

Je nutné přihlášku doručit do DDM do 14-ti dnů od přihlášení. Pokud tak nebude učiněno, bude místo nabídnuto dalším zájemcům.
Na všechny tábory je nutné při online přihlášení co nejdříve odevzdat podepsanou přihlášku v budově DDM a vyzvednout si ostatní dokumenty k táboru!!!


Pro děti budou připraveny dva dny plné zábavy, her a soutěží a společného nocování s promítáním pohádek. Pro odvážné bude připravena i noční hra.

Místo: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec

Kód 151004
Název Příměstský tábor
Termín konání 30.08.2016 08:00 - 31.08.2016 17:00
Místo konání Jiné
Hlavní vedoucí Bc. Lenka Nekvapilová
Věková skupina 6-18 let
Cena 200,- Kč