Létní tábor Miletín - CIRQUE DE HÉRISSON

CIRQUE DE HÉRISSON si pro vás připravil jedinečný letní program.

Na tábor je možné přihlásit pouze děti, které jsou v tomto školním roce žáky 1.-9. třídy (ne mateřské školy).

Přihlásit Vaše dítě je možné i online, avšak nejdéle do 14 dnů od online přihlášení je nutné si osobně v Domě dětí a mládeže Heřmanův Městec vyzvednout přihlášku v tištěné formě spolu s dalšími povinnými materiály k účasti na tábor. To znamená, že se nebude posílat potvrzená elektronická přihláška a musí se zákonný zástupce dostavit do DDM pro přihlášku. Pokud se zákonný zástupce do 14 dnů nedostaví, bude účastník z letního tábora automaticky vyřazen.

POZOR DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚHRADY ZÁLOHY!!! Zálohu 500,- je nutné uhradit do 14 dnů na účet DDM. Tato záloha je nevratná a slouží jako rezervace místa na letním táboře.

Místo konání:
Dětské rekreační zařízení Miletínské Lázně
č.p. 503
507 71 MILETÍN


Kód 190003
Název Létní tábor Miletín - CIRQUE DE HÉRISSON
Termín konání 01.08.2020 14:00 - 08.08.2020 12:00
Místo konání Jiné
Hlavní vedoucí Mgr. Kateřina Vacková
Věková skupina 7-18 let
Cena 3000,- Kč