Provoz DDM

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec

je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a hlavní činnost je omezena Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §111, 112, 118.

 

Účastníci zájmového vzdělávání jsou:

  •  děti- děti navštěvující MŠ

 

  •  žáci- děti navštěvující ZŠ a SŠ

 

  •  studenti- studenti navštěvující VOŠ

 

  •  ostatní účastníci- studenti VŠ a ostatní s ukončeným vzděláním

Naši partneři