S námi to dokážeš!


Kontaktní osoba v rámci projektu: Mgr. Kateřina Vacková

e-mail: ddm.hm@email.cz

telefon: +420 469 695 632


Aktivity:

1. Školní asistent - personální podpora SVČ/DDM

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta střediskům volného času.

2. Projektový den mimo SVČ/DDM

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. 

3.
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středisek volného času ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol.S námi to dokážeš! - plakát