Novinky

11.05.2020 OBNOVEN provoz úředních hodin

Od 11. 5. 2020 je obnoven provoz úředních hodin. Prosíme ale nejdříve o kontaktování na emailu DDM (ddm.hm@email.cz) nebo na telefonním čísle 737 105 067. Děkujeme!

11.05.2020 OMEZENÍ PROVOZU ZAHRADY PŘI DDM

Vážení návštěvníci zahrady při DDM. Z důvodu otevírání zájmových kroužků Vás prosíme, o minimalizaci návštěv zahrady při DDM v době provozu zájmových kroužků. Tímto opatřením chceme ochránit naše účastníky a zajistit jim bezpečné místo pro výuku. PONDĚLÍ – PÁTEK 14:00 – 18:30 Děkujeme za respektování.

20.04.2020 INFORMACE

Vážení rodiče, účastníci zájmových kroužků a příležitostných akcí, kamarádi a táborníci. Stále ještě nenadešel čas, abychom se mohli osobně setkávat. Ráda bych tedy poskytla důležité informace ohledně našich volnočasových aktivit. Pravidelná zájmová činnost (zájmové kroužky) a kurzy pro dospělé Pokud bude do konce školního roku povolena výuka a tedy i provoz pro děti, žáky, studenty a ostatní účastníky Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, budou kroužky probíhat až do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2020. Veškerá zrušená výuka bude na konci školního roku (červen 2020) zohledněna a bude se vracet poměrná část zápisného za zájmové kroužky. Zápisné se bude vracet na účty, ze kterých byla platba uhrazena. Příležitostná činnost (Čarodějnice, Dětský den, Legoland) Všechny příležitostné akce jsou zrušeny. Bohužel i náš oblíbený Legoland, který budeme přesouvat na příští školní rok 2020/2021. Tábory Zatím nevíme, jaká omezení přetrvají do prázdninových měsíců. Stále ale s letními tábory počítáme. Pokud by došlo k omezení letní činnosti, budou veškeré platby vráceny v plné výši a to opět na účty, ze kterých platba proběhla. Pokud dojde k jakékoli změně, budete o tom včas informováni. Přeji vám klidné dny v této nelehké době. Za DDM Kateřina Vacková - ředitelka

Jak se přihlásit

Na stránkách www.jezkovka.cz si vyberete jednotlivý tábor nebo akci a kliknete na CHCI SE PŘIHLÁSIT ONLINE. Následovně se Vám otevře naše klientské centrum, kde se zaregistrujete. Vyplňte prosím všechny údaje správně ať můžeme předejít komplikacím. Po úspěšném přihlášení Vám na Váš e-mail bude zaslán aktivační e-mail, díky kterému se poprvé dostanete do klientského centra.

Váš e-mail uvádějte stejný, jako ten který jste u nás na domečku uvedli ve školním roce 2014/2015 a následující školní roky ne ten, který jste uváděli v předchozích letech, jinak se účty nespárují!!! Pokud tak neučiníte, tak se nebude moci spárovat vaše registrace s účastníky, které máte u nás v systému již zapsané (např. Vaše děti,...). Pokud si nejste jisti, jaký e-mail jste uvedli při registraci od roku 2014/2015 a déle, tak můžete volat na telefonní číslo +420 469 695 632, a nebo psát na e-mail ddm.hm@email.cz a my Vám jej rádi sdělíme. 

Pokud vše vyplníte správně, tak pod záložkou účastníci uvidíte osoby, které pod Váš e-mail spadají (Vaše děti, které zde od roku 2014/2015 a déle navštěvovaly různé kroužky, tábory a akce v DDM).

Pokud je účastník nový a v předchozích letech v Domě dětí a mládeže Heřmanův Městec žádný kroužek, akci a ani tábor nenavštěvoval, tak po zaregistrování v záložce účastník kliknete na NOVÝ ÚČASTNÍK a vyplníte veškeré údaje, taktéž i pokud chcete pod svůj klientský účet přihlásit další své děti a nebo dospělé.

V tomto klientském centru se budete moci po úspěšném zaregistrování a přihlášení od této chvíle přihlašovat do zájmové činnosti, táborů a různých akcí, které Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec nabízí. Upozorňujeme, že však toto online přihlášení není prozatím závazné!!! Musí být nejdříve zkontrolováno pracovníky DDM a pokud bude vše v pořádku, tak se stav Vaší přihlášky ze stavu ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ změní na PŘIHLÁŠEN a na Váš e-mail Vám bude obratem odeslána přihláška, kde ve spodní části naleznete veškeré platební údaje a splatnost.

Klientské centrum Vám také poskytne velmi přehledný rozpis akcí, táborů a kroužků, které jste navštěvovali v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním čase. Samozřejmostí zůstává možnost přihlásit se telefonicky či osobně. Naši pracovníci Vám poskytnou všechny informace a rádi poradí. Jakmile se přihlásíte (on-line, telefonicky či osobně), rezervujeme vám místo ve vybraném kroužku a přidělíme variabilní symbol. Platbu je potřeba provést do termínu uvedeném na přihlášce bankovním převodem. Zároveň se odevzdává vyplněná přihláška, u dětí do 18 let je nutný podpis rodičů (nebo zástupců). 

Na přihlášce doplňte všechny chybějící informace, Váš podpis a zároveň si všechny uvedené údaje překontrolujte. Pozorně si přečtěte prohlášení rodičů. Pod Vaším podpisem oddělte přihlášku od informací ohledně platby za zájmový útvar a ponechejte si jej. Podepsanou přihlášku co nejdříve odevzdejte zpět do DDM. 

Pokud máte více přihlášek a tedy i více variabilních symbolů, vyberte si pouze jeden a všechny platby můžete sečíst a poslat je jako jeden platební příkaz načíslo účtu DDM pod jedním variabilním symbolem - do zpráv pro příjemce můžete uvést jméno dítěte.
 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.